HEM   I  OM OSS   I   LEVERANTÖRER   I   KONTAKT

Du hittar oss där himlen möter Vättern.

I Rudu by mellan Huskvarna och Gränna.

Här har Vätterbranternas karaktäristiska

klimat skapat unika förutsättningar i år-

tusenden. Den traditionen vill vi fortsätta.

I en tid när närproducerat och noga utvalt

efterfrågas av allt fler, vill vi göra det goda

från grannskapet tillgängligt för alla.

Rudu Grosshandel

Rudu 50, 561 92 Huskvarna

Tfn 036-517 40

info@rudugrosshandel.se

 

Kontakt:

Gustav Arnell

Jonas Rudenstam

David Rudenstam